Design:

F.Kalkman

© 2018

:::  Webdesign: F. Kalkman © 2018 - 2019 ::: [ welkom ] :: [ downloads ] :: [ doneren ] :: [ contact ] :::

Welkom Downloads Contact

Het is een grote wens, om mijn script in gedrukte vorm terug te zien.

Niet eens zozeer voor mijzelf maar meer voor de idealen, die wij willen verwezenlijken.


Zo willen wij de papieren versie van de boeken, gratis aanbieden aan

instellingen zoals scholen, ziekenhuizen en dagverblijven met een ‘open mind’.


Het middel om dit doel te bereiken is: sponsoring. Wij verdienen zelf niets aan de boeken.

Wat binnen ons vermogen ligt, dragen wij uiteraard zelf bij aan dit project.


Als jij een leuke bestemming weet voor een gratis kinderboek,

dan kan jij jouw idee(ën) natuurlijk aandragen.


Wilt u in aanmerking komen, voor (een) gratis kinderboek(en), voor uw ruimdenkende

instelling (school, ziekenhuis, dagverblijf enzovoort)? Schrijf dan een recensie!


Voor richtlijnen voor een recensie mail naar info@degaven.nl